OVH Community, your new community space.

Nové smlouvy


lubos
03-29-2011, 01:56 PM
O tuto problematiku se otírá čl. 13 Všeobecných podmínek. Stručně řečeno, bude to takhle:

Pokud nepřijmete nové podmínky (smlouvy), začne Vám běžet 30 denní lhůta, po které budou Vaše služby ukončeny. Poté proběhne refundace zbytkového kreditu/předplatného.

Netýká se domén: pokud si budete chtít doménu ponechat, musíte ji během těch třiceti dnů převést jinam.

jndm
03-26-2011, 12:02 PM
Po přihlášení do administrace se mně objevilo toto:

Máte lhůtu 30 dní, počínající datem uvedeným vedle smlouvy, pro schválení či zamítnutí nových podmínek. Při zamítnutí máte právo na ukončení smlouvy bez jakéhokoli poplatku.
Nepotvrzení smlouvy během 30 dní bude mít za následek automatické schválení těchto podmínek.


Chápu to dobře že pokud nové podmínky odmítnu tak bude smouva zrušena a nevyčerpaná část předplaceného období refundována?