OVH Community, your new community space.

migrace s ImapCopy


oles@ovh.net
05-30-2011, 11:28 AM
Ahoj,

Vždy bylo velmi obtížné migrovat jeden e-mailový účet na jiný.
OVh ale nyní vytvořilo nástroj, který umožní migraci z e-mailového
účtu na nový e-mailový účet.

Nástroj se pomocí IMAP připojí k Vašem stávajícímu účtu a poté
k novému účtu a veškerá data se překopírují.
Při této operaci nedojde k mazání dat.

Více informací:
https://ssl0.ovh.net/imapcopy/

Je to zatím v beta verzi. Budeme rádi za jakékoli připomínky.
Toto je typická SaaS služba ...

S pozdravem,
Octave