OVH Community, your new community space.

Několik novinek z Roubaix


oles@ovh.net
03-04-2013, 11:32 AM
Zdravim,

Takže co je nového u OVH?

Hned několik projektů nyní finišuje a jdou do produkce.Datacentra:
------------
Datacentrum RBX5 s kapacitou 14 000 serverů bude brzy plné. Předpokládáme, že během března. Připravujeme nové datacentrum RBX6 na konec dubna. Nedávno jsme koupili několik dalších budov v Roubaix Valley, takže máme i prostory na vybudování datacenter RBX7, RBX8, RBX9 a RBX10 ... ale to je zatím hudba budoucnosti (Rok 2015). V současnosti k těmto budovám necháváme navést elektřinu 20 KV.

Abychom zabránili kompletnímu zahlcení RBX, spustili jsme druhé datacentrum SBG: SBG4. Toto datacentrum bylo spuštěno 3 týdny zpátky a RBX5 již funguje pro zákazníky z PL, IT a DE. Také se nyní buduje SBG2 a mělo by být dokončeno ve třetím kvartále 2013. Mezitím dokončíme zabezpečení místa a optiky a navýšíme kapacitu dodávek elektřiny. SBG2 bude v plném provozu na konci roku 2013. Díky dark optickému kabelu půjde o nejkratší propojení mezi tímto datacentrem a IT.

Následně plánujeme GRA v Gravelines. Datacentrum GRA1 bude spuštěno v březnu. V současnosti natahujeme optiku a připojujeme ji k dvěma bodům naší sítě: Paříž/Londýn (bypass Roubaix) a Gravelines/Brussel. Datacentrum bude mít optku do tří směrů: Londýn, Brussel a Paříž a bude propojeno s BHS a RBX přímo pomocí zabezpečené linky.

Jak jste již asi vytušili, březen a duben budou velmi náročné měsíce. Stále děláme vše pro to, abychom dodávali servery do 1 hodiny, ale mezi RBX5, které je plné, SBG4 které bylo spuštěno a GRA1 a RBX6, které budou teprve spuštěny by možná mohlo dojít k několikadennímu (max 2 týdny) výpadku v dodávání nových serverů. I když se snažíme tuto situaci nějakým způsobem zachránit, je zde stále toto riziko. Máte-li tedy projekt, který chcete spustit v březnu/dubnu, měli byste si server pořídit o něco dříve, aby Váš projekt nebyl případným výpadkem dodávek serverů zasažen.

Podíváme-li se na Ameriku, tak tam prodáváme stále více a více serverů. Protože úspěch se zvyšuje exponenciálně, spustili jsme budování druhého datacentra BHS2, které bude mít kapacitu 10 000 serverů. Následující datacentra BHS3 a BHS4 budou stavěny podle modelu RBX5, což nám umožní dodat 2 000 serverů během 2 týdnů. BHS3/BHS4 budou napájeny, stejně jako v Evropě, pomocí 400V namísto 480V jako je nepájení u BHS1/BHS2. Ve skutečnosti jsme v Severní Americe nechali standardizovat a schválit evropské napájení.

Také jsme začali s výzkumem budování 3 datacenter v US: Nemůžeme být číslo 1 na trhu, bez připojení ke světovému trhu číslo 1.
Tento projekt nám zabere alespoň 2 roky.


Síť:
-------
Dokončili jsme navýšení kapacity naší USA sítě. V současnosti přenášíme 20 % našeho trafficu přes tuto novou síť, která je již nyní velmi dobře propojena s operátory v Americe, Jižní Americe a Asii. Co se týče našeho datacentra v BHS: máme něco mále pod 500 Gb/s celkové odchozí kapacity a současný traffic překročil 30 Gb/s a stále se zvyšuje.

V Evropě jsme dokončili upgrade naší sítě mezi RBX/LDN/AMS. Změnili jsme technologii (stále na Infinera) a používáme 100G coherent pro přenos dat mezi RBX a hlavními body v Evropě. Další týden budeme pokračovat v práci na AMS/BRU/RBX pro dokončení prvního okruhu a zabezpečení celého optického okruhu. Tento týden upgradujeme Cisco ASR9 pro RBX, Paříž a SBG. To nám umožní navýšení kapacity v naší síti v Paříži, ale také to vyřeší chyby v toku dat zabraňujícímu vypořádání se s útoky.

Když už mluvím o útocích, tak testujeme řešení od Arbor Networks, které umí detekovat útok, přesměrovat ho do zmírňujícího zařízení a neutralizovat ho. Také již po několik měsíců testujeme Tilera, který filtruje útoky v reálném čase. Obě dvě řešení nám v současnosti poskytují velmi dobré výsledky. Nyní se rozhodujeme jaké řešení použijeme pro které datacentrum. Cílem je vypořádat se s útoky 200 Gb/s a většími.

Zpět k síti. Po okruhu RBX/LDN/AMS/BRU/RBX, budeme pracovat na RBX/FRA/SBG/PAR/RBX a tím zabezpečíme celý okruh. Proč zabezpečovat okruh? Když dojde k selhání na optickém vlákně (naši optiku přerušil stroj na zpracování dřeva), 10G okruh mezi 2 routery se přeruší, ledaže je toto zabezpečeno na úrovni optiky jinou cestou. Když dojde k přerušení optiky, okruh zůstane stále aktivní pomocí zařízení, které automaticky použije novou cestu. Nedojde tím tedy k žádnému přerušení provozu. Tento typ sítě je jednodušší a lacinější vybudovat pomocí 100G coherent.

Během několika týdnů bychom měli získat optiku mezi SBG a Milánem a v září bude tato síť i zprovozněna. Zároveň nyní hledáme vhodné umístění pro nové datacentrum v Německu...


CDN:
----
Beta test funguje velmi dobře. Opravili jsme chyby a již nyní vidíme více jak 1,5 Gb/s trafficu na naší CDN. Děkujeme především našim beta testerům, kteří mají připomínky a návrhy, které nám umožňili vše správně nastavit.

Plánujeme spustit první nabídku dedikovaného CDN během několika dní za 250 Kč/měsíc pro neomezený počet domén s Anycast IP.

Paralelně plánujeme spustit DNS službu založenou na stejné infrastruktuře. Low Latency DNS aka LL DNS bude stát 25 Kč/měsíc za doménu.


VPS:
----
Tato služba zaznamenala velký úspěch u našich zákazníků a my jsme rádi, protože je vše připraveno pro 100 000 VM za rok.

Avšak měli jsme nějaké interní problémy během prvních dodávek. Chyběli nám filer zdroje a našli jsme chybu ve vCloud příliš pozdě ... takže když to shrneme, tak jsme udělali nějaké chyby.
Nové VPS Cloud jsou řádně dodávány a již jsme dohnali skluz. Na konci týdne bude první Cloud VPS připraveno.

Manažer bude dostupný během několika dní. Ve stejný čas spustíme GAMA objednávky, které budou již bez chyb.


pCI 2013
--------
pCI 2013 je privátní verzí VPS s LB, VPN, FW a HD IO zárukami. Dodávky do hodiny. Přemýšlíme o BETA testu na konci března.


hubic:
------
Infrastrukuta je stabilní a je dobrá. Stále testujeme různé klienty pod iPhone, iPad, Android, Windows a WepApp.
Stále je zde ale potřeba několik dní práce, nežli tuto službu nabídneme všem.
Ve zkratce chceme pustit do světa tuto službu tak, že bude bezchybná.

Zákazníci, kteří nám důvěřují a zaplatí si tuto službu, dostanou druhý rok zdarma. Vše bude provedeno ve stejný čas.

Shared hosting & GeoCache
---------------
Práce na webhostingu pokračuje. Hlavním problémem je aktuální využití CPU/RAM pro každou stránkou. Naše nástroje na monitoring aktivity nebrali některé stránky v potaz. Díky tomu jsme našli velké množství obrovských stránek, které využívají méně jak 40 % kapacity infrastruktury (CPU/RAM). Jak jsme překročili 7000 HG serverů, 40 % je stále 3000 HG serverů. Poslední práce spočívali v nahrazování font scriptů (okillerd) pro sdílení zdrojů mezi všemi zákazníky. Používá to BigData a MapReduce pro sběr statistiky využití zdrojů na clusterech. To nám umožňuje vidět problém dříve. Tyto problémy se týkají zhruba 5 % stránek. Práce bude pokračovat až do 0 % a pak přejdeme na nový webhosting 2013...

Pro navýšení hostingu budeme integrovat CDN do základu. Interně tomu říkáme GeoCaa, který tvoří 75 % našich investic v tomto období. Zbytek je automaticky financován přes aktuátory, kteří nevyžadují dividendy na konci každého roku. To nám umožňuje neustálý růst ve Francii a Evropě pomocí Vašich objednávek.

Zde bych skončil. Je to celkem těžké čtení...

Ve zkratce pracujeme velmi tvrdě každý den...

S pozdravem,

Octave