OVH Community, your new community space.

vRack 1.5 2.0


oles@ovh.net
06-27-2013, 02:12 PM
Ahoj,

Před 3-4 roky jsme spustili službu virtuální rack. Cílem bylo nabídnout privátní síť pro Vaše RBX servery. Od té doby nabízíme Dedicated Cloud, VPS a PCI 2013 je ve vývoji. Máme 12 datacenter v různých oblastech Francie a Kanady, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 200 Km. Navíc naše síť posílila o více jak 20 PoP na světě a nabízíme ADSL, VDSL a SDSL (pouze ve Francii).

Používáte všechny tyto nové služby a vracíte se k nám s připomínkami, co byste na službách v budoucnu ocenili.
Zde je několik věcí, které z toho vyplynuly:

- Správa Hybrid Cloud pomocí Dedicated Cloud, PCI, VPS a dedikovaných serverů.

- NAS-HA na privátní síťi, použitelný pro připojení k dedikovanému serveru a Cloudu v jakéhokoli DC.

- Infrastruktury s neveřejnou sítí, pouze s privátní sítí s rozšířením pomocí VPN, ADSL, VDSL, SDSL či 1G a 10G připojení na jeden z našich POP.

- Propojení primárních infrastruktur v DC a disaster recovery infrastruktury v jiném DC.

- Úložiště a archiv pomocí privátního připojení tj. bez veřejné sítě.

Koncepce VPN se často vrací k použití našich služeb: máte infrastrukturu a chtěli byste k ní přidat dodatečnou kapacitu pomocí VPN.

Takže privátní síť mezi službami hostovanými u OVH + VPN (IPsec, ADSL, VDSL, SDSL či 1G/10G připojení) je přesně to, co chceme přidat k nové verzi vRack. Verze 1.5 a 2.0.

Probírali jsme požadavky s různými technickými možnostmi a je jasné, že není možné žádnou zajímavou technologii, která by nám toto umožňovala, najít. Potřebujeme velkou škálovatelnost, redundanci, nízkou latenci, atd. V podstatě nyní čekáme, zatímco nabízíme vRack 1.0

Dokud nepřijde den kdy...
------------------
Podepsali jsme značné množství neveřejných smluv, abychom měli v Evropě předběžný přístup k nové technologii privátní sítě, která bude spuštěna za několik týdnů/měsíců.
Zatím tedy nemůžeme říci, jaký budeme používat HW, protože technicky ještě není tento HW na trhu...

Jsme zatím v Evropě jediným zákazníkem, který testuje tuto technologii. V USA testuje novou technologii jeden z našich konkurentů a již nabźí Hybride Cloud. V Evropě zatím nikdo z konkurence o technologii zájem neprojevil. Zatím tedy ani nevíme, kdo bude našim partnerem v tomto oboru. Předpokládáme, že běhen 3 let bude tato nová technologie základem všech našich datacenter a nikdo nebude vyvíjet sítě stejně, jako je tomu nyní.

Po složitém rozhodování jsme rádi, že jsme v tomto směru ve hře.

Objednali jsme HW a ten by měl začít přicházet od 15. července. Vývoj nové privátní sítě, napříč našimi datacentry, by nám měl trvat zhruba 6 týdnů a měl by propojovat všechny námi nabízené služby. Co se týče dedikovaných serverů, tak budeme aktivovat druhé síťové rozhraní pro EG/MG servery na 1G a pro HG servery na 10G.

Pro akceleraci výměny dat mezi datacentry vzdálenými více jak 200 km, budeme autorizovat MTU 9000, což bude mít přímý dopad na maximální šířku pásma, které můžete dosáhnout mezi Evropou a Kanadou a jak je již nyní vidět tak i mezi Štrasburkem a Roubaix. Změny nebude žádným způsobem patrné mezi přenosy dat v rámci jedné zóny, protože zde je latence již na minimu. Stejně jako s privátní sítí vRack 1.0, budeme nabízet veřejnou IP. Navíc zde bude jen přístup pomocí VPN (IPsec).

Budete mít také možnost ACE/IP LB/Anycast a díky tomu budete moci spravovat infrastruktury mezi BHS, GRA, RBX a SBG pomocí stejné IP, kterou nastavíte na všech čtyřech místech infrastrukturách v každém DC, které jsou propojeny pomocí privátní sítě. vRack 1.5 je plánován na konec srpna. Bude zde jediné omezení a tím je maximálně 10 privátních sítí na zákazníka.

vRack 2.0 bude spuštěn na začátku roku 2014 a to na privátní síti na našich 20 PoP na světě, xDSL a navýší tím počet privátních sítí na 4000 koncových bodů (server či pCC). To je na zákazníka neomezené. Je zde také řada dalších věcí, ale jsme vázáni smlouvou, která nám brání v uvolnění informací o této nové technologii.

vRack 1.5
---------------
vRack 1.5 fáze Beta bude spuštěna uprostřed července a ve stabilní verzi bude nabízena od 1.září. Bude fungovat v BHS, GRA, RBX a SBG a budete schopni pomocí ní propojit dedikované servery, Dedicated Cloud a PCI 2013 v jakékmkoli datacentru. Chystáme se nabídnout VPN, veřejné IP adresy a ACE.

Detaily
------
Jakmile tato služba bude spuštěna na dedikovaných serverech, bude vRack 1.5 dostupný pouze pro server EG, MG a HG.

V ceně serveru bude:
- síť 10 Mb/s a 1 privátní síť. To umožní testování a vývoj.

S profesionálním použitím:
- síť garantovaných 1/10 Gbps a 10 privátních sítí na zákazníka

Jakmile bude služba spuštěna na Dedicated Cloud, vRack 1.5 bude dostupný již v základu a bude povolena pouze jedna privátní síť.

Cena
----
V návaznosti na cenu investice do této nové, obrovské, plně redundantní, multi-kontinentální sítě a desítky tisíc nových 1G/10G portů v našich datacentrech, jsme zvolili změnu ceny za profesionální použití:
- Cena za Profesionální použití na EG a MG serverech bude od 375 do 750 Kč/měsíc. Spuštění této změny bude aktivní od září.
- Cena za Profesionální použití na HG zůstává stejná a to 1 100 Kč/měsíc.

Cena pCC bude navýšena o 375 Kč od 1.září.

vRack 2.0
---------------
Začátkem roku 2014 dokončíme vývoj privátní sítě napříč všemi našimi PoP na světě. Cílem je získat zákazníky vyžadující optickou síť pro účely privátního použití pomocí 1G či 10G linky. Také budeme schopni integrovat ADSL, VDSL a SDSL (pouze ve Francii). Také hledáme vhodného partnera mezi operátory, který by se s námi podílel na budování.

A vRack 1.0?
-----------------
Jakmile bude dostupný vRack 1.5, budeme migrovat vše z vRack 1.0 na tuto novou verzi.

Výhodou je, že 2 verze můžou fungovat současně, což zaručí hladký průběh migrace.

S pozdravem,

Octave