OVH Community, your new community space.

Nový mailing list Changelog


oles@ovh.net
09-30-2013, 11:30 AM
Ahoj

E-maily, týkající se vývoje nových funkcí našich služeb v APIv6 a Manažeru v6 jsou nyní maximálně 1x denně posílány na následující mailing list:

changelog@ml.ovh.net

Pro přihlášení do mailing listu pošlete e-mail na:
changelog-subscribe@ml.ovh.net

Každý den je tam spousta novinek, které by Vás mohli zajímat a týdenní shrnutí, která obsahují pouze hlavní změny.

Changelog je pro všechny OVH služby ze Zákaznického prostoru Universe (Web, Dedicated, Cloud a Telecom) a pro obecné funkce jako je fakturace, objednávky, obnovení, atd.


S pozdravem,

Octave

---- API v6 ---- Released (Malé aktualizace)

2013-09-26 - Web - Exchange 2013 - Přidáno: Diagnostika serveru -/email/exchange/{organizationName}/service/{exchangeService}/server
2013-09-26 - Web - Exchange 2013 - Přidáno: Správa aliasů -/email/exchange/{organizationName}/service/{exchangeService}/account/{primaryEmailAddress}/alias/
2013-09-26 - Dokumentace - Přidáno: Dokumentace "První kroky s API" (https://api.ovh.com/g934.test)
2013-09-25 - Zmírnění - Přidáno: vypršení zmírnění
2013-09-25 - Cloud - PCA - Přidáno: PCA Spotřeba
2013-09-25 - Cloud - PCS - Přidáno: PCS Spotřeba
2013-09-24 - Cloud - Přidáno: Cloud Archives fakturace jednotek
2013-09-24 - Cloud - Přidáno: Cloud Storage fakturace jednotek
2013-09-24 - Telecom - SMS Automatické přesměrovánít - /sms/{serviceName}
2013-09-23 - Dedicated - Update: "/dedicatedCloud/vsphere" => "/dedicatedCloud"
2013-09-23 - Dedicated - Update: "/order/dedicatedCloud/vsphere" => "/order/dedicatedCloud"
2013-09-23 - Dedicated - NAS - Přidáno: /dedicated/nas/*
2013-09-23 - Dedicated - NAS-HA - Přidáno: /dedicated/nasha/*
2013-09-20 - Dedicated - SD - Přidáno: /dedicated/server/{serviceName}/ips - Sekundární name server pro Váš server

----- Manager v6 ------

Dedicated - Verze 2.4.3 (09/25/2013)
CDN: Vylepšení
.. CDN aktualizace statistik

Web - Version 2.5.2 (09/26/2013)
Domény: Hromadné akce na doménách
.. Vylepšení ergonomiky

Obecné (09/24/2013)
.. Nyní dostupné přes www.ovh.com/manager

Dedicated - Verze 2.4.0 (09/24/2013)
Nové funkce
.. Správa sekundárního DNS

Web - Verze 2.5.0 (09/24/2013)
VPS : UI opravy chyb
.. Opravena chybná hlavička v IE8
.. opraveno využití CPU

----- hubiC ------

WebApp (hubic.com) - v0.5.7
.. Nový systém pro upload
.. Opravy chyb
.. Překlad do 10 nových jazyků (EN, ES, PT, IT, CZ, PL, LT, DE, NL, FI)