OVH Community, your new community space.

W49/w50


oles@ovh.net
12-06-2009, 06:16 PM
Dobrý den,

Tohle jsme udělali tento týden...

RPS/SD/VM/INFRA/Housing/Síť
------------------------------
-New: Infrastruktura: Virtuální racky: objednáno
-New: Bare Metal: Windows Hyper-V R2
-New: FreeBSD 8.0
-Patch: ftpback nová infrastruktura
-Patch: MAC failover Vmware
-Patch: objednávky dedikovaných serverů
-Patch: Oddělení monitoringu Rbx1, Rbx2, Rbx3
-R&D: alpha release nového RTM

Domény/SSL/Email/Webhosting
----------------------
-R&D: mysql-proxy-memcache / mysql webhosting sql bdb
-Patch: navýšení limitu RAM pro PHP na 64 MB
-Patch: spuštění kontaktů .us
-Patch: idn pro domény .eu
-Patch: script pro perso support
-Patch: spuštění mysql webhosting: 5.0.68 -> 5.0.87
-Patch: script pro blokaci SQL v případě chyb
-Patch: odstranění expirovaných tarifů 60free
-Patch: upomínky pro sektorové klienty domén .fr

Telefonie/linky SIP/FAX/Tel2Pay/SMS
------------------------------------
-Patch: potvrzení faxových linek
-Patch: interní interface
-Patch: změna NIC skupina/linka
-BugFix: Fakturace Bug - přepnutí na nové nabídky - uzávěry

Obecné
-------
-Patch: aktualizace fór FR,PL,UK,DE,ES
-Patch: sql.ovh : překlopení, replikace, backup, dev
-Patch: aktualizace certifikátu SSL ovh.co.uk

Ostatní
-------
Ovh.biz
-Patch: uzavřen přechod na verzi alfa, řízení aktualizací

... a tohle chystáme na příští:

RPS/SD/VM/INFRA/Housing/Síť
------------------------------
DISTRIB
- ESXi4
- VMware vCenter Lab Manager
- LVM po reinstalaci
- Distrib openfiler (nezbytné pro LVM)
- kms integrované při instalaci
- windows 2008r1 32/64 web + plesk 9.2.3 (nezbytné pro KMS)

RPS
- R&D mysql proxy on rps-cluster

SD
- update všech mrtg serverů na nové RTM jádro
- posílání SMS z oddělení service monitoring
- objednávky HG2010 personalisovatelné
- HG 2010-10G disky 2 TB SATA2

VM
- MAC failover
3 = připojení failover + HG

INFRA
- Virtual Rack
2 = konfigurace vlan na serveru
- SAN/NFS Storage
0 = upgrade testovacího serveru
1 = spuštění testů na iSCSI se 6 klienty
2 = spuštění testů NFS se 6 klienty

SÍŤ
- aktualizace routerů
1 = p19-2 / p19-7
2 = vss-1 / vss-2
- dokončení instalace testovacího 'bunker-server'
- objednávky online na chtix.eu
1 = k produkci
2 = přidat peering
- spuštění sítě v Roubaix 3
- připravit síť P19 za účelem upgrade webhostingů na 10G

Domény/SSL/Email/Webhosting
----------------------
DOMÉNY
- aktualizace kontaktů / trade .ch a .li
MARQUE
- zlepšení výkonů při hledání (ajax)
SSL
- zprovoznění blokace objednávek přes SSL
- R&D: najít způsob nabídky nových certifs SSL na webhostingu
EMAILY
- MAIL-OUT
- Instalace admin.mail-out pro řízení parc
- dokončení instalace nového anti-spam na mail-out
- naprogramování systému pro omezení odeslaných e-mailů za den
PHP/CGI u webhostingu, zajistit možnost objednávky více e-mailů
- POP3/IMAP
- dostat do produkce novou infrastrukturu
- Webmail
- dostat do produkce novou infrastrukturu
HOSTING
- vytvoření modulu zenphoto (např.: http://geoffreysalah.com/zenphoto/) - náhrada za gallery2
- systém pro personalizaci modulů
- utilitka pro asociování DB standard s SQL perso v Manažeru
- aktualizace kvót v Manažeru
- R&D: test systému SQL s memcache od Damian na serverech BDB
- aktualizace php 5.3.1
- geoIP Finsko
- vytvoření kvót na cluster003

Telefonie/Linky SIP/FAX/Tel2Pay/SMS
------------------------------------
LINKA SIP
- EPIGY
2 = zahájení testování
- SIP na wifi
1 = začít s konfigurací SIP
1.1 = iphone
1.2 = nokia
2 = Provisionning telephone wifi Doro
- příslušenství
2 = CPL
2.2 = zahájení testování
SMS
- objednávky sms pro pobočky
FAX
- provisionning Pap2+ 2 linky
- SIPFax zálohování
- mise en cluster fax
GENERAL
- zkompletovat SMS/FAX
- seznam všech možností telefonie + popis + stránky na webu
- zprovoznění proxy SIP
- zprovoznění paralelní infrastruktury "testing/labs"
- middle order telefonie
- interco 08

General
-------
- soapi na ws.ovh.com (80/443)

Ostatní
-------
OUMA
2 = posílání PDF, DOC, atd.
OVH.ME
1 = Ruby
1.2 = nabízet Ruby s automatickou instalací
1.3 = dokončení testování

Potichoučku postupujeme vpřed...


S pozdravem


Octave