OVH Community, your new community space.

Podpora 3/3


oles@ovh.net
06-11-2010, 04:46 PM
Ahoj

Je to již téměř 1 rok, co jsme spustili GS Projekt jako "Globální Řešení". Tyto služby jsou "Full managed" (s plnou podporou), kde OVH spravuje pro své zákazníky úplně vše.

Od té doby do projektu GS přistoupilo mnoho zákazníků s mnoha odlišnými požadavky.
Tato personalizace, kde je každý projekt odlišný od jiného, byla zpožděna díky budování této služby. Chceme se co možná nejméně vracet (20 velkých projektů) ve vývoji něčeho, co v sobě zahrnuje jak obchodní, tak technické záležitosti.

Obchodní oddělení studuje požadavky a specifikace. Obecně se cena pohybuje mezi 3 750 - 15 000 Kč/měsíčně. Služba zahrnuje:
  • Hardware
  • Potřebu monitorování serveru


Častým případem jsou komplexní infrastruktury s desítkami vRack serverů, load balancingem, firewallem, 24/24 monitoringem a s mnoha různými typy služeb přístupnými pomocí telefonu pro naše tými inženýrů, kteří pracují výhradně na tomto projektu. Toto vede k účtování 75 000 - 125 000 Kč/měsíčně, ale jsou zde i zákazníci s plnou administrací serveru stojící 3 750 - 5 000 Kč/měsíčně.

Tyto technické služby jsou nyní umístěny s infrastrukturou, kopie dat, instalace služeb jako jsou sondy po provedení změny a generování poplachů. Důraz je především kladen na kvalitu sond, které nám umožní zasáhnout dříve, nežli se problém stane kritickým.

Výsledkem je správa všech zásahů při poplachu, ale také přímé spojení 24 hodin denně na tým inženýrů, kteří vám provedou vše přímo v OVH.

Není zde žádný katalog. Nejsou zde žádné online objednávky. Pro zprovoznění této služby nám musíte zavolat a vytvořit opravdové partnerství s OVH.

S pozdravem,
Octave