OVH Community, your new community space.

Dvanáctisekundový test


oles@ovh.net
07-20-2010, 11:34 AM
Dobrý den,

klikněte prosím na

http://p19.smokeping.ovh.net/ovh-ser...gi?target=PING

a pak po dobu cca 12 sekund (max.?) klikejte na různé odkazy.

Dík!

Potřebujeme ověřit, že Vaši uživatelé nezpůsobí příliš zátěže.

Chystáme se nainstalovat několik měřicích bodů v rámci naší sítě v Paris19, Roubaix, Frankfurt, London, Amsterdam, Madrid, Varsovie,
Milano, Prague etc., abychom získali reálnou informaci o kvalitě naší sítě.

S pozdravem

Octave