OVH Community, your new community space.

interteam


oles@ovh.net
09-23-2010, 04:18 PM
Ahoj

Toto není obvyklá zpráva o našich produktech a týká se spíše lidí, kteří se zajímají o OVH jako společnost a metod řízení uvnitř společnosti. V roce 1999 jsem tu byl sám a nyní v roce 2010 je nás tu již 300. OVH musí stále růst, aby zabezpečila kvalitu svých služeb.

Cílem je nyní vylepšit interní monitoring, ale také zlepšit metody komunikace. V současnosti jsme soustředění na "Interteam", který má zhruba 5 lidí. Zatím jsme nenalezli lepší organizování lidí nežli do skupinek po 2-9 lidí. Stále potřebujeme lidi pro kvalitní interní informování.

Co je tedy za problém, který musíme vyřešit?

Problém, který potřebujeme každý den řešit je například tento: http://travaux.ovh.com. Jsou tam úkoly, které přibívájí každým dnem. "Mám se jako zákazník OVH o tyto úkoly zajímat? A o tento taky? Potřeboval bych lépe porozumnět čeho se jednotlivé úkoly týkají? A ..." Toto je přesně problém, který máme i zde u nás. Je zde mnoho informací, které jsou směrovány do všech směrů a je obtížné vědět, komu je informace určena. Nakonec to zabírá čas vše analyzovat a roztřídit.

Takže místo komunikačního hubu se snažíme vytvořit komunikační switche. Tím by se mělo předejí zahlcování informacemi všechny lidi a směřovat je konkrétně.

Jestliže se přeneseme přes tento bod, můžeme mít brzy 500-1000 zaměstnanců (jestliže nepřestanete objednávat naše služby). Také nám to pomůže vylepšit komunikaci potřebnou pro Vás. Místo vysílání informací na mailinglisty by se měli informace posílat pouze těm, kterým jsou určeny. Poté by zprávy nerušily ty, kterých se netýkají.

Tak. Toto nebyla příliš důležitá zpráva ... jestliže ale máte zkušenosti s podobným problémem, mohli byste mi poslat nějaké nové myšlenky.

S pozdravem,
Octave