OVH Community, your new community space.

pCC: nová strategie ve virtualizaci


oles@ovh.net
03-04-2011, 06:26 PM
Ahoj,

Se spuštěním privateCloud v následujících několika dnech, budete mít možnost využívat nové virtualizační strategie pro lepší navyšování fyzických zdrojů a s tím je také spojená i příjemná redukce ceny.

S pCC Vám OVH nabídne vytvoření virtuálních datacenter. Start virtuálního datacentra bude za 3 725 Kč/měsíc s balíčkem skládajícím se z hosta a NAS, 16 IP pro virtuální servery (/28) a vSphere přístupem s "basic" licencí (zdarma). Toto datacentrum pak můžete upravovat hned v několika směrech:
- Přidáním nových hostů
- Přidáním nového NAS
- Od 2 hostů výše můžete provádět upgrade licence na "standard", "advance" či "business"
- Přidáním IP adres na síť
- Od licence "standard" a výše můžete s dvěma hosty využít nabídky pro přidání zdrojů "podle toho jak potřebujete" (vždy po hodinách).

Můžete provádět se svým datacentram toto, nebo ... si můžete vytvořit úplně nové datacentrum s tímto novým balíčkem skládajícím se z hosta a NAS. Toto nové datacentrum ale bude využívat stejnou síť. A to je tou velkou změnou!!! Znamená to, že budete moci alokovat IP adresu z Vaší sítě na nadatentru podle Vaší volby. A vidět migraci virtuálního serveru z jednoho hosta či datacentra do jiného hosta či datacentra.

Takže můžete umísťovat hosty s maximem virtuálních serverů bez jakýchkoli problémů, protože v den, kdy budete mít nedostatek dostupných zdrojů na hostu v datacentru, budete moci provést:
- Přidání hosta do Vašeho datacentra a (podle licence) migrovat virtuální server z jednoho hosta na jiný, nebo dokonce s DRS, opustit VMware správu migrace na všech Vašich hostech ... Virtuální servery přitom stále běží na Vašem Cloud bez jakékoli přestávky ...
- Vytvořit nové datacentrum a přemístit Váš virtuální server z jednoho datacentra do jiného. V tomto případě musíte zastavit virtuální server kopírující data z jednoho NAS na jiný a restartovat. A ponecháte si IP tohoto virtuálního serveru. vRack je v mnoha ohledech dokonce lepší, nežli IP failover ...

Poté opět posilníte hosta a díky tomu si upevníte Váš projekt. Protože v současnosti používají naši zákaznícu pro virtualizaci dedikované servery, data jsou ukládána na lokální disky. Podle typu systémového administrátora umožňuje typ virtualizace lepší, nebo méně dobré využití dostupných fyzických zdrojů. V případě, že dedikovaný server spadne jde o úplnou noční můru. S pCC můžete na dramata zapomenout. Data jsou ukládána na vysoce dostupném NAS a podle Vašich potřeb můžete nastartovat virtuální server na tomto, nebo jiném hostu. A proč toto všechno nenechat rovnou na VMware, aby se o to postaral s vysokou dostupností? Je tam stále ještě nějaká přidaná hodnota tím, že tuto práci dělá odborník a nenechá to dělat aplikaci samotnou? To je nyní ta pravá otázka.

Právě my často oznamujeme, že zdroje serverů nejsou dobře využity. V nejlepších případech jde o 30% max. Dokonce kvůli virtualizačním systémům povolujete odříznutí fyzických zdrojů bez jakékoli možnosti sdílení. Nebo se systémový administrátor bojí startovat nový virtuální server, protože to může více ořezat dostupné zdroje na serveru a to je pak opravdové drama. pCC Vás ušetří od všech podobných dramat, protože (záleží na licenci) můžete přepínat virtuální server z datacentra na jiné nebo z jednoho hosta ja jiného. Je to vše velmi romantické ... ;-)

pCC bude přístupné během několika kliknutí a z hlediska technických dovedností bude dostupné skoro každému. Nemusíte znát linuxový kód a verzi patche pro spuštění virtuálního serveru. Nemusíte dělat celý proces, který se řeší v několika po sobě jdoucích krocích. A proto bude moci již zítra virtualizovat téměř každý. Takže se tu opět objevuje otázka, kde je skutečná přidaná hodnota, kterou poté nabízíte konečnému zákazníkovi? A proto se zaměřte na tyto přidané hodnoty, které nejsou nezbytně cenou služby...

Je to sice nádherné, ale jsou tam i technologické limity. U pCC verze 1.0 je limitem vytvoření max. jednoho datacentra a u verze 1.1 je to 8 datacenter. Je tu pochopitelně i limit 256 hostů na jedno datacentrum a 32 NAS na jedno datacentrum. Šířka pásma je 40 Gb/s do Internetu ze všech Vašich datacenter.

S pozdravem,
Octave